Croatian Youth Hostel Association is a non-profit and non-governmental organisation founded back in 1953 in order to promote the hostelling mission in Croatia and encourage young people to explore and appreciate the rich natural and cultural heritage of our country.

01/ 48 29 294, 48 29 296
Savska 5, 10 000 Zagreb
booking@hicroatia.com
info@hicroatia.com

3. radionica projekta „Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga“

Treća radionica projekta „Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga“ ugostila je prof.dr.sc. Josipa Mikulića s Instituta za turizam. Osim njega radionice su, kao i obično, vodile Nataša Novaković, predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja je govorila o podsvjesnim predrasudama i medijaciji te Maja Pokrovac, dirketorica interesne udruge obnovljivih izvora energije i predsjednica Hrvatskog društva lobista koja je naglasak stavila na tehnike i utjecaj emocija na pregovaranje.

Kako bismo dublje istražili stanje i problematiku turističkog sektora projektom će se provesti aktivnost provedbe triju analiza u pet organizacija – partnera na projektu (UPUHH, UHPA, KUH, OMH i HFHS). Tri spomenuta ktivnosti konkretno će se baviti temama industrijskih odnosa, destinacijskog menadžmenta i uloge socijalnog dijaloga u turističkom sektoru.

Radionica je održana 13. i 14. svibnja u prostorijama STUH-a.