Croatian Youth Hostel Association is a non-profit and non-governmental organisation founded back in 1953 in order to promote the hostelling mission in Croatia and encourage young people to explore and appreciate the rich natural and cultural heritage of our country.

01/ 48 29 294, 48 29 296
Savska 5, 10 000 Zagreb
booking@hicroatia.com
info@hicroatia.com
Image Alt

Projekti

HI Croatia projekti

Naši projekti usmjereni su na promicanje omladinskog turizma i vrijednosti hostelinga.
Naši projekti usmjereni su na promicanje omladinskog turizma i vrijednosti hostelinga (razvoj osjećaja poštovanja i skrbi za kulturne, civilizacijske i prirodne vrednote Hrvatske i drugih zemalja; promicanje svih oblika upoznavanja, druženja i suradnje mladih bez ikakvog podvajanja na političkoj, rasnoj, nacionalnoj, vjerskoj, kulturnoj ili spolnoj osnovi; stvaranje trajnih navika mladih za sudjelovanjem u turističkim, volonterskim, edukativnim i radnim programima putovanja), participaciji mladih različitih mogućnosti i iz različitih krajeva u aktivnostima namijenjenih mladima, poticanju volonterstva, provođenju različitih istraživanja, naročito trendova u omladinskom turizmu i putovanju studenata i mladih u Hrvatskoj, razvoju usluga informiranja i savjetovanja putem naših medijskih proizvoda i sl.

Posljednjih godina proširujemo naše projekte i partnerstva na kreiranju edukativnih programa namijenjenih školama i podrške u poduzetničkim aktivnostima na području omladinskog turizma.

Našim projektima želimo dati pozitivan doprinos u razvoju mlade osobe ali isto tako doprinositi razvoju zajednice i društva u kojemu djelujemo.

Projekte provodimo u suradnji i partnerstvu s organizacijama civilnog društva iz Hrvatske i inozemstva, stručnim institucijama i specijaliziranim agencijama te državnim i lokalnim vlastima.

Projekti kojih smo mi nositelji provodimo uglavnom na nacionalnoj razini uključujući mlade iz različitih krajeva Hrvatske.
Vrlo često surađujemo sa organizacijama iz inozemstva i sudjelujemo kao partneri u međunarodnim projektima čime omogućujemo mladima iz Hrvatske iskustvo rada u međunarodnom okružju i stjecanje novih poznanstava s mladima iz različitih zemalja.

Provedba naših projekata omogućena je donacijama i nesebičnim volonterskim angažmanom brojnih mladih volontera.

Izražavamo stoga iskrenu zahvalnost svima koji su nam pomagali i time dali doprinos ideji razvoja omladinskog turizma i putovanja u Hrvatskoj.

Ako i vi vjerujete u pozitivan doprinos putovanja i kvalitetnog korištenja slobodnog vremena mladih osoba kroz programe neposrednog susreta, rada i druženja mladih iz različitih krajeva Hrvatske i svijeta javite nam se na info@hicroatia.com.

Trenutni projekti

Naziv projekta:

Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga

Donator: Europski socijalni fond – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Proračun: 100% bespovratna sredstva 1.433.468,38 HRK

Trajanje projekta: 18 mjeseci – listopad 2018.-ožujak 2020.

 

PARTNERI:
 1. Sindikat turizma i usluga Hrvatske (STUH) – vodeći partner
 2. Hrvatski hostelski i ferijalni savez (HFHS)
 3. Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA)
 4. Obiteljski i mali hoteli (OMH)
 5. Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH)
 6. Kamping udruženje Hrvatske (KUH)

 

SAŽETAK PROJEKTA:

Hrvatski ferijalni i hostelski savez jedan je od 6 partnera na projektu „Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga”,u sklopu javnog poziva “Jačanje socijalnog dijaloga – faza III” Projekt se bavi ključnim pitanjima od zajedničkog interesa za predstavnike poslodavaca turističkog sektora. Kroz alate korištene za jačanje kapaciteta, uspostavu modela za efikasnije umrežavanje i rezultate provedenih analiza, projekt nudi prijedloge rješenja na postavljena pitanja odabrana iz sektorskih politika. Kroz grupiranje u interesnu skupinu težnja je na unificiranoj komunikaciji prema socijalnim partnerima, tijelima državne uprave i partnerskim institucijama unutar EU.

 

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
 1. Razrađeni kriteriji za dodjelu uvjerenja ‘Specijalist za socijalni dijalog’
 2. Uspostavljen model za efikasnije umrežavanje kroz otvaranje pitanja od zajedničkog interesa te nastojanjima da se na njih odgovori u skladu sa sadašnjim stanjem i željenim budućim razvojem
 3. Ojačana sektorska suradnja na nacionalnoj i međunarodnoj razini te pokrenut dijalog o pitanjima od zajedničkog interesa
 4. Tri stručne dubinske analize sektora obrađene i provedene kroz radionice i javne rasprave te izrađene studijske analize od strane Instituta za turizam
 5. Četiri analize provedbe radionica iz aspekta predavača s objedinjenim izvještajem

Više informacija o projektima: Europski strukturni i investicijski fondovi, ESF – Učinkoviti ljudski potencijali