Croatian Youth Hostel Association is a non-profit and non-governmental organisation founded back in 1953 in order to promote the hostelling mission in Croatia and encourage young people to explore and appreciate the rich natural and cultural heritage of our country.

01/ 48 29 294, 48 29 296
Savska 5, 10 000 Zagreb
booking@hicroatia.com
info@hicroatia.com

HFHS vijesti i projekti

Druga dvodnevna radionica projekta „Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga“ održana 9. i 10. travnja, ponovno je na istom mjestu okupila predstavnike UPUHH-a, UHPA-e, KUH-a, OMH-a i HFHS-a koju su partneri na ovom projektu.O temi kolektivnog pregovaranja, kao dominantnom modelu upravljanja tržištem rada u zemljama članicama Europske unije, govorila je Maja Pokrovac, predsjednica Hrvatskog društva lobista i direktorica interesne udruge