Croatian Youth Hostel Association is a non-profit and non-governmental organisation founded back in 1953 in order to promote the hostelling mission in Croatia and encourage young people to explore and appreciate the rich natural and cultural heritage of our country.

01/ 48 29 294, 48 29 296
Savska 5, 10 000 Zagreb
booking@hicroatia.com
info@hicroatia.com
Image Alt

Hrvatski ferijalni i hostelski savez

Svijet otvoren mladima

Hrvatski ferijalni i hostelski savez (Croatian Youth Hostel Association) je neprofitna i nevladina organizacija te nezavisna asocijacija omladinskih hostela koja se bavi razvojem omladinskog turizma odnosno svih oblika i sadržaja organiziranog i individualnog odmora i rekreacije mladeži na području Republike Hrvatske.

HFHS je osnovan 31. siječnja 1953. godine u Zagrebu kao Ferijalni savez Hrvatske.
Datum i godina upisa u Registar udruga: 06.05.1998.
Registarski broj udruge: 00000668.

Sjedište udruge: Savska 5, 10 000 Zagreb.

IBAN: HR 292360000 1101485191
OIB: 27442377904
Matični broj udruge: 3206556

Osnovni ciljevi HFHS-a su promicanje i razvitak omladinskog turizma i širenje turističke kulture mladih u Hrvatskoj, a HFHS ih ostvaruje polazeći od općih potreba mladeži za što raznovrsnijim odgojem i obrazovanjem, slobodnim okupljanjem i korištenjem slobodnog vremena te odmora i rekreacije.

HFHS ostvaruje svoje ciljeve i kroz sljedeće djelatnosti od kojih ćemo navesti samo neke: poticanje odgoja i obrazovanja mladeži kroz razvijanje spoznaja, poštivanja i skrbi za kulturne, civilizacijske i prirodne vrednote Hrvatske i drugih zemalja; promicanje svih oblika upoznavanja, druženja i suradnje mladih bez ikakvog podvajanja na političkoj, rasnoj, nacionalnoj, vjerskoj, kulturnoj ili spolnoj osnovi; stvaranje trajnih navika mladeži na korištenje turističkih programa; obavljanje nakladničke i informativno-propagandne djelatnosti, organiziranje kulturno-zabavnih programa, distribucija međunarodnih omladinskih i studentskih turističkih i hostelskih adresara i priručnika, animacija turističkih vodiča i pratitelja za potrebe mladih; izdavanje međunarodnih omladinskih i studentskih iskaznica.

HFHS

– promiče i razvija omladinski turizam odnosno sve oblike kulturne, obrazovne i turističke mobilnosti mladih;
– pruža usluge i provodi aktivnosti kojima se zadovoljavaju opće potrebe mladih za putovanjem i upoznavanjem domovine i svijeta nudeći sadržaje kojima se kvalitetno ispunjava slobodno vrijeme mladih;
– širi i razvija turističku kulturu mladih stavljajući u centar pažnje unapređenje njihovog općeg standarda i kvalitete života obogaćujući njihova iskustva upoznavanjem i interakcijom s drugim ljudima, kulturama i običajima.

HFHS je udruga članova, a redovnim članom HFHS-a može postati svaki državljanin Republike Hrvatske.

Redovno članstvo u HFHS-u svrstava se u sljedeće dobne kategorije:

  • djeca (dob do 14 godina), cijena 10,00 kn
  • juniori (dob od 14-30 godina), cijena 60,00 kn (*hi.euro iskaznica)
  • seniori (dob 30 i više godina), cijena 60,00 kn.

*hi.euro iskaznica

Za sve osobe između 14 i 30 godina (kategorija junior) članska iskaznica je ujedno združena hostelska Europska iskaznica za mlade / European Youth Card

S ovom, jednom iskaznicom osigurani su popusti u svim Hostelling International hostelima širom svijeta (uključujući i sve HI popuste) te svi popusti za vlasnike Europske iskaznice za mlade u Europi i Hrvatskoj.

Status redovnog člana stječe se primanjem članske iskaznice i plaćanjem članarine.

Članstvo u hrvatskim i
međunarodnim organizacijama

Tijela upravljanja

Najviše tijelo upravljanja u Hrvatskom ferijalnom i hostelskom savezu je Skupština HFHS-a. Predstavnici u Skupštini HFHS-a su:
a) predstavnici omladinskih hostela HFHS-a i pridruženih hostela
b) predstavnici članova HFHS-a izabranih putem regionalnih centara
c) stručni suradnici i veterani koji su birani u Skupštini na prijedlog Upravnog odbora HFHS-a.

Mandat članova Skupštine traje 4 godine.

Na izbornoj Skupštini HFHS-a održanoj 16. prosinca 2016. godine u Zagrebu konstituirana je Skupština HFHS-a za mandatnom razdoblju 2016. – 2020.

Skupština bira predsjednika, dva potpredsjednika i još 4 članova Upravnog odbora.
Skupština bira tri člana Nadzornog odbora.

PREDSJEDNICA HFHS-a

dr. sc. Katarina Miličević

UPRAVNI ODBOR HFHS-a

Stjepan Vučagić, potpredsjednik
Krešimir Ivković, potpredsjednik
Sabina Storjak, član UO
Tihomir Jelavić, član UO
Ivan Lešković, član UO
Ivan Rako, član UO

Upravni odbor bira i imenuje izvršnog direktora HFHS-a.

Dražen Gečević, izvršni direktor

NADZORNI ODBOR HFHS-a

Nina Radančević
Mladen Marčić
Damir Muratović

U ustrojstvenom smislu HFHS se sastoji od regionalnih centara članova, omladinskih hostela kojima upravlja HFHS (HI Pula, HI Zadar, HI Dubrovnik, HI Zagreb, HI Rijeka i HI Veli Lošinj) te pridruženih hostela.
Zahtjev za pristupanjem (pridruživanjem) hostela HFHS-u se upućuje na email: info@hicroatia.com
Pridruživanjem hosteli dobivaju status i licencu Hostelling International hostela.