Croatian Youth Hostel Association is a non-profit and non-governmental organisation founded back in 1953 in order to promote the hostelling mission in Croatia and encourage young people to explore and appreciate the rich natural and cultural heritage of our country.

01/ 48 29 294, 48 29 296
Savska 5, 10 000 Zagreb
booking@hicroatia.com
info@hicroatia.com
Image Alt

Uvjeti korištenja

Opći uvjeti pružanja hostelskih usluga
u HI Hostelima Hrvatskog ferijalnog i hostelskog saveza

1.UVODNE ODREDBE

HI  hostel pruža uslugu smještaja i prehrane korisnicima koji su članovi međunarodne hostelske mreže Hostelling International. Vrste usluga i cjenik objavljeni su na službenim internetskim stranicama Hrvatskog ferijalnog i hostelskog saveza www.hicroatia.com kao i Opći uvjeti pružanja hostelskih usluga.

Odredbe Općih uvjeta primjenjuju se na ugovaratelja usluga bez obzira da li je on i krajnji korisnik usluge. Prihvatom pismene ponude HI hostela i/ili uplatom predujma (akontacije), ugovaratelj usluge prihvaća i Opće uvjete, te navedeno predstavlja pravno-formalno zaključenje ugovora.

2.REZERVACIJA SMJEŠTAJA I PLAĆANJE

2.1. Nakon što ugovaratelj usluge uputi inicijalni upit za rezervaciju, smatra se nositeljem rezervacije. Svi daljnji zapisi se vode pod imenom nositelja rezervacije, odnosno imenom i prezimenom za fizičku osobu te nazivom tvrtke za pravnu osobu. Ispunjavanjem i slanjem zahtjeva za rezervaciju nositelj rezervacije potvrđuje da je on autoriziran za rezervaciju u ime korisnika usluge te da je korisnik usluge upoznat s ovim Općim uvjetima. Prilikom rezervacije nositelj rezervacije dužan je dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije.

2.2. Nositelj rezervacije odgovoran je za sva plaćanja rezervirane i korištene usluge, izuzev ako je pismenim putem drugačije dogovoreno. Rezervacija je valjana samo nakon pismene potvrde od strane HI hostela, odnosno primitka predujma (akontacije) uplaćenog po konkretnoj ponudi. Ukoliko do datuma određenog na ponudi HI hostela ne stigne uplata predujma (akontacije), rezervacija se smatra otkazanom i za hostel neobvezujućom. Ukupnu cijenu usluge nositelj rezervacije obavezan je podmiriti najkasnije 24 sata prije dolaska korisnika usluge ako se radi o individualnom korisniku usluge ili najkasnije sedam (7) dana prije dolaska korisnika usluge ako se radi o grupi. U slučaju neplaćanja preostalog iznosa ponude prije dolaska korisnika usluge, rezervacija se smatra otkazanom te nositelj rezervacije ima obvezu snositi ukupne troškove otkaza.

3. IZMJENE I OTKAZI REZERVACIJE OD STRANE NOSITELJA REZERVACIJE

3.1. Ukoliko nositelj rezervacije želi izmjenu rezervacije isto može izvršiti isključivo u pismenom obliku i u niže navedenim rokovima:

 • Za individualnog korisnika: 2 dana (48 sati) prije dolaska;
 • Za grupu od 9 do 20 osoba: 14 dana prije dolaska;
 • Za grupu od 21 do 40 i više osoba: 28 dana prije dolaska.

3.2. Ukoliko nositelj rezervacije želi otkazati rezervaciju u cijelosti isto može izvršiti isključivo u pismenom obliku i u niže navedenim rokovima te uz obračun troškova otkaza rezervacije prema niže navedenim rokovima i postotcima:

 • Do 31 dana prije ugovorenog dolaska 15% od ukupne cijene;
 • Od 30 do 22 dana prije ugovorenog dolaska 30% od ukupne cijene;
 • Od 21 do 15 dana prije ugovorenog dolaska 50% od ukupne cijene;
 • Od 14 do 8 dana prije ugovorenog dolaska 80% od ukupne cijene;
 • Od 7 do 0 dana prije ugovorenog dolaska 100% od ukupne cijene.

Ako je bila izvršena rezervacija cijelog kapaciteta Hi hostela rokovi se skraćuju za 5 dana.

4. IZMJENE I OTKAZI OD STRANE HI HOSTELA

U slučaju da hostel mora izmijeniti ili otkazati rezervaciju, o tome će obavijestiti nositelja rezervacije u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku do 30 dan prije ugovorenog dolaska.

5. DOLAZAK I ODLAZAK

Prijava (prijem) korisnika usluge je u pravilu od 13:00 do 18:00 sati prvog dana korištenja rezervirane usluge. Dolazak nakon 18:00 sati treba biti prethodno najavljen. Vrijeme odjave korisnika usluge je do 10:00 sati zadnjeg dana korištenja usluge.

6. OBAVEZE I ODGOVORNOST KORISNIKA USLUGE

Korisnik usluge dužan je pridržavati se kućnog reda hostela. Kućni red hostela nalazi se na recepciji HI hostela. Korisnik usluge dužan je čuvati imovinu, kao i sav namještaj i opremu te okoliš hostela. Za bilo koju vrstu oštećenja korisnik usluge snosi odgovornost te je štetu dužan nadoknaditi odmah po utvrđenju, a najkasnije do odlaska iz HI hostela.

7.OBVEZE I ODGOVORNOST HI HOSTELA

HI hostel je obvezan brinuti se o pružanju usluga, te o pravima i interesima korisnika usluge sukladno dobrim običajima u turizmu. HI hostel će sve obaveze izvršiti u potpunosti i u skladu sa ugovorenim uslugama, svojim standardima, u dobroj vjeri i u skladu s pravilima struke, osim u izvanrednim okolnostima na koje ne može utjecati (elementarne nepogode i druga izvanredna stanja).

8.PRIGOVORI

Ako krajnji korisnik usluge ima opravdani razlog za prigovor, istoga upućuje osoblju recepcije. Osoblje recepcije dužno je postupiti po prigovoru i u suradnji s korisnikom isti riješiti. Ukoliko osoblje recepcije nije u mogućnosti riješiti prigovor, isti se stavlja u pismenu formu uz potpis korisnika usluge.

9. DODATNE USLUGE

Dodatne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu ugovorenih usluga pa ih stoga korisnik usluge posebno plaća odmah po korištenju, a najkasnije do odlaska iz HI hostela.

10. RJEŠAVANJE SPOROVA, NADLEŽNOST

Ugovaranje usluge između ugovaratelja usluge i HI hostela te korištenje usluge, temelje se na hrvatskim zakonskim propisima. Za slučaj spora koji se ne može riješiti dogovorom ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

11. NAČINI PLAĆANJA

 • Plaćanje po ponudi – transakcijski na IBAN HFHS-a u HRK ili Eurima za inozemne uplate
 • Gotovina u HRK po dolasku u hostel na recepciji
 • Karticama poslovnih banaka: Maestro, Visa, Mastercard
 • Za grupe vrijedi: potvrdom rezervacije  smatra se uplata u visini  od  30%  iznosa ponude. Preostalih 70% iznosa ponude potrebno je uplatiti prije dolaska grupe/ korištenja usluge.