Croatian Youth Hostel Association is a non-profit and non-governmental organisation founded back in 1953 in order to promote the hostelling mission in Croatia and encourage young people to explore and appreciate the rich natural and cultural heritage of our country.

01/ 48 29 294, 48 29 296
Savska 5, 10 000 Zagreb
booking@hicroatia.com
info@hicroatia.com

Članica HFHS tima u Strasbourgu

Proteklog tjedna sudjelovali smo u seminaru „Istraživanje različitih modela demokratskog sudjelovanja: poticanje sudjelovanja mladih putem Europske kartice za  mlade“ u organizaciji Europskog centra za mlade u Strasbourgu. Glavni cilj seminara bio je podržati prepoznavanje različitih oblika sudjelovanja mladih u zajednici i demokratskom društvu te istraživanje različitih načina na koje EYC kartica može biti alat uključivanja mladih.

Vijeće Europe vodeća je paneuropska međunarodna organizacija koja promiče inkluzivne politike za mlade, a koje se temelje na ljudskim pravima. Vijeće Europe visoko cijeni aktivno sudjelovanje mladih u odlučivanju, posebno kroz jedan od najnaprednijih modela sudjelovanja mladih u cijelom svijetu – sustav zajedničkog upravljanja.

Ciljevi održanog seminara bili su:

  1. a) ponuditi prostor za raspravu i prepoznavanje različitih oblika u kojima mladi daju svoj glas, uključujući digitalnu komunikaciju;
  2. b) Istražite načine na koje Europska karta za mlade može biti sredstvo za dosezanje mladih koji su neaktivni te ih potaknuti da aktivno sudjeluju na svim razinama djelovanja.

Seminar je okupio kreatore politika za mlade, omladinske radnike, aktiviste te predstavnike mladih, pripadnike pojedinih organizacije te one koji nisu vezani organizacijama.

Članica našeg tima Mia, kao primjer dobre prakse,  predstavila je projekt #GiveAVote, gdje je prikazala lokalno iskustvo mobilizacije i informiranja mladih birača na europskim izborima 2019. godine.