Croatian Youth Hostel Association is a non-profit and non-governmental organisation founded back in 1953 in order to promote the hostelling mission in Croatia and encourage young people to explore and appreciate the rich natural and cultural heritage of our country.

01/ 48 29 294, 48 29 296
Savska 5, 10 000 Zagreb
booking@hicroatia.com
info@hicroatia.com

Travanj 2020

U suradnji s vodećim strukovnim udrugama turističkog sektora dolazimo do kraja projekta “Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga”. Projekt je okupio  Sindikat turizma i usluga Hrvatske te partneri Hrvatski ferijalni i hostelski savez, Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH), Udruga putničkih agencija (UHPA), Kamping udruženje Hrvatske (KUH) i nacionalna udrugu Obiteljskih i malih hotela (OMH).Nedovoljna uključenost socijalnih partnera u socijalni

Održana je i posljedenja edukacijska radionica projekta “Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga” u prostorijama SZUH-a dana 28. i 29. siječnja 2020. godine. Na radionici su prisustvovali projektni partneri: prijavitelj STUH te UPUHH, UHPA, KUH, OMH i HFHS.Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i predavačica na edukacijskoj radionici Nataša Novaković, te Maja Pokrovac, direktorica interesne udruge obnovljivih izvora energije